Contact us

Postal address

Mälardalen International School
Hydrovägen 3, 721 36 Västerås

Invoice address

Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB
ABB-gymnasiet
‍Fack 710, FE736
751 75 Uppsala

Report a concern

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Withdrawal of consent
- photo & video

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke att vara med på bild eller video.

Staff

Anja Vojvodic

Maternity Cover: Swedish

anja.vojvodic@misv.se
Teacher
Ashley McQuoid (Maternity Leave)

PYP Class Teacher

ashley.mcquoid@misv.se
Teacher
Bruce Alexander

MYP Individuals and Societies Teacher, PYP PSPE Teacher

bruce.alexander@misv.se
Teacher
Christer Norström

Head of Governing Board

christer.norstrom@abbgymnasiet.se+46 70-566 15 01
Admin
Christina Lockley

School Doctor

Student care
Duane Long

MYP Maths and Design Teacher

duane.long@misv.se
Teacher
Elissa Hoskins

PYP Class Teacher, Librarian

elissa.daniels@misv.se
Teacher
Erik Edman

Administrator

erik.edman@misv.se+46 70-331 91 08
Admin
Farron Hill

MYP Science and PHE Teacher

farron.hill@misv.se+46 70-624 45 24
Teacher
Fredrik Sevä

School Nurse

fredrik.seva@misv.se+46 735298957
Student care
Ida Christoffersson (Maternity leave)

PYP/MYP Swedish Teacher

ida.christoffersson@misv.se
Teacher
Maja Albertsson

Learning Assistant, EAL Support and ECA Teacher

maja.albertsson@misv.se
Support Staff
Teacher
Marina Daniels

PYP Class Teacher

marina.daniels@misv.se
Teacher
Masentle Andrews

Music / Arts Teacher

masentle.andrews@misv.se
Teacher
Mauro Corona

Learning Support

mauro.corona@misv.se
Other
Moira Alexander

PYP Class Teacher

moira.alexander@misv.se
Teacher
Peter Sagun

Head of Primary, PYP coordinator

peter.sagun@misv.se+46 73-592 29 69
School Leadership Team
Pedagogical Leadership Team
Petra Nygård

Head of School

petra.nygard@misv.se+46 76-103 68 82
School Leadership Team
Pedagogical Leadership Team
Admin
Other
Rosemary Garvey

EAL Teacher

rosemary.garvey@misv.se
Support Staff
Other
Shelley Laing

MYP Coordinator, MYP Lang / Lit Teacher

Shelley.laing@misv.se+46 73-658 86 29
Teacher
Pedagogical Leadership Team
Stacey Connolly

Learning Assistant, EAL Support and ECA Teacher

stacey.connolly@misv.se
Support Staff

Send us a message

If you have any questions you are always welcome to contact us. If you are interested in enrolling your child please fill out the register of interest. You can find the link on our home page.

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Job opportunities

Are you our MIS teacher?

Close